Kasım 2017 birim fiyatları
0.769292 TL/sm3 = 0.07230187 TL/kwh
0.767519 TL/sm3 = 0.07213524 TL/kwh
0.235177 TL/kWh
5.59 TL/m3
0.96 TL/m3
0.61 TL/m3
0.56 TL/m3
0.51 TL/m3
0.46 TL/m3
0.41 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.