Mart 2018 birim fiyatları
0.836290 TL/sm3 = 0.07859868 TL/kwh
0.833671 TL/sm3 = 0.07835253 TL/kwh
0.253762 TL/kWh
5.80 TL/m3
1.00 TL/m3
0.68 TL/m3
0.63 TL/m3
0.58 TL/m3
0.53 TL/m3
0.48 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.