Haziran 2018 birim fiyatları
0.913993 TL/sm3 = 0.08590159 TL/kwh
0.911374 TL/sm3 = 0.08565544 TL/kwh
0.299003 TL/kWh
6.09 TL/m3
1.06 TL/m3
0.71 TL/m3
0.66 TL/m3
0.61 TL/m3
0.56 TL/m3
0.51 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.