Şubat 2018 birim fiyatları
0.836281 TL/sm3 = 0.07859783 TL/kwh
0.833662 TL/sm3 = 0.07835169 TL/kwh
0.253460 TL/kWh
5.77 TL/m3
1.00 TL/m3
0.68 TL/m3
0.63 TL/m3
0.58 TL/m3
0.53 TL/m3
0.48 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.