Nisan 2018 birim fiyatları
0.913911 TL/sm3 = 0.08589388 TL/kwh
0.911292 TL/sm3 = 0.08564774 TL/kwh
0.300190 TL/kWh
5.87 TL/m3
1.06 TL/m3
0.71 TL/m3
0.66 TL/m3
0.61 TL/m3
0.56 TL/m3
0.51 TL/m3
  • Doğalgaz fiyatlarına ÖTV ve Sistem Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli dahildir.
  • Elektrik birim fiyatına TRT payı %2, Enerji fonu %1 , Elektrik Tüketim vergisi %1 ve İletim Dağıtım bedeli dahildir.
  • Tüm fiyatlar KDV hariçtir.
  • Su ve Atıksu Altyapı Talimatına uymayan katılımcılar konusuna göre ayrıca talimatta yer alan Kirlilik Önlem Bedeli öderler.